Narzędzia strony

08.11.2020 -- Dane PRNG do pobrania z serwisu www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania”dodaliśmy nową warstwę „Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych”, która oferuje możliwość pobrania paczek z danymi zawierającymi nazwy miejscowości oraz nazwy obiektów fizjograficznych. Dane dostępne są do pobrania w trzech formatach (z rozszerzeniem .SHP, .GML, .XLS), w paczkach obejmujących obszar całego kraju.