Narzędzia strony

09.01.2020 -- Zaktualizowana baza PRNG

Na stronie www.gugik.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). Aktualizację bazy PRNG prowadzimy w sposób ciągły poprzez uzupełnianie obiektów, weryfikację ich lokalizacji i posiadanych atrybutów. Jedną z podstaw aktualizacji są prace Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych.

Od ostatniej publikacji danych (lipiec 2019 r.) zaktualizowano atrybuty dla 5 334 nazw miejscowości i dodano 128 nazw. Zaktualizowano także atrybuty dla 899 nazw obiektów fizjograficznych i dodano 2 228 nowych nazw.

W wyniku współpracy z czeską i słowacką służbą geodezyjną i kartograficzną wprowadziliśmy zagraniczne endonimy dla części obiektów fizjograficznych położonych wzdłuż granicy państw.