Narzędzia strony

09.03.2020 -- Świętokrzyskie - 100% powiatów z dostępem do PESEL

Świętokrzyskieto pierwsze województwo, w którym już wszystkie powiaty korzystają z bezpośredniej komunikacji systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL. Aktualnie w całej Polsce z tej komunikacji korzysta już 275 powiatów, które przedstawiono na załączonej mapie oraz wykresie (Procentowy udział powiatów komunikujących się z PESEL w poszczególnych województwach)

 

Tuż za liderem pozostają województwa warmińsko-mazurskie (90 %) i podkarpackie (88%). Najmniejszy odsetek powiatów korzystających z omawianej funkcjonalności nadal występuje w województwach opolskim i wielkopolskim.

Jednostkami, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są powiaty: warszawski-zachodni, górowski oraz pabianicki. Na załączonym wykresie przedstawiono statystykę wykorzystania usługi w 10 przodujących jednostkach.