Narzędzia strony

09.10.2020 -- Udostępniliśmy do pobrania dane pomiarowe NMT w układzie PL-EVRF2007-NH

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował w serwisie www.geoportal.gov.pl nową warstwę, która umożliwia użytkownikom pobieranie danych pomiarowych NMT pochodzących ze skaningu laserowego w układzie PL-EVRF2007-NH. Dostęp do usługi znajduje się w grupie „Dane do pobrania” i jest realizowany na ogólnie przyjętych zasadach udostępniania danych.