Narzędzia strony

10.03.2020 -- Nowa usługa GDDKiA dostępna w Geoportalu

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował warstwę „Sieć drogowa” publikującą dane o drogach będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Grupa warstw „Sieć drogowa” jest domyślnie wyłączona, aby ją włączyć należy w drzewku warstw rozwinąć grupę „Dane innych instytucji” a następnie podgrupę „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad”.