Narzędzia strony

10.09.2020 -- Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a proces budowlany – rozwiewamy wątpliwości

W odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu potwierdzania przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych, w ramach których powstają mapy do celów projektowych oraz mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, Główny Geodeta Kraju opublikował pismo adresowane do Starostów oraz Prezydentów Miast na prawach powiatów zawierające szczegółowe omówienie tematu w świetle ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy Prawo budowlane.