Narzędzia strony

11.03.2020 -- Nowy sposób dostępu do metadanych w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy narzędzie do przechowywania oraz wyszukiwania metadanych. Obecnie metadane ze wszystkich zarejestrowanych w GUGiK serwerów katalogowych są codziennie automatycznie pobierane na serwer GUGiK i z niego udostępniane. Z tego też względu wyszukiwanie metadanych w serwisie www.geoportal.gov.pl odbywa się już tylko na podstawie zasobów serwera GUGiK bez potrzeby stosowania tzw. wyszukiwania rozproszonego, co znacznie przyspiesza proces wyszukiwania.