Narzędzia strony

11.03.2020 -- Odwołane posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

Przewodniczący Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej prof. dr hab. Zdzisław Kurczyński w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju dr hab. inż. Waldemarem Izdebskim zdecydowali o odwołaniu najbliższego posiedzenia PRGiK, które miało odbyć się 18 marca 2020 r. Następny termin spotkania zostanie wyznaczony po unormowaniu się sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce.