Narzędzia strony

11.08.2020 -- Siedemnasta i ostatnia część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji

Publikujemy siedemnastą i ostatnią już część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ze względu na udział w wideokonferencji blisko 1800 osób nie wszyscy mieli możliwość zadania ich osobiście, dlatego większość pytań przekazano pisemnie i teraz na nie odpowiadaliśmy. Poniżej odpowiedzi na ostatnie 10 pytań.

161.               Tomasz Lis  Czy przy pobieraniu opłaty za wysyłkę materiałów zasobu według cennika poczty polskiej doliczamy również opłatę za potwierdzenie odbioru przesyłki?

Zgodnie z ust. 14 Załącznika do ustawy Pgik opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

162.               Mkuk 10:47 Jak można mówić o zmniejszeniu zakresu weryfikacji o 50% skoro "dołożono" trzeci zakres tj. kontrolę spójności?

Ponieważ zawartość operatów się zmniejsza, więc i ich weryfikacji będzie szybsza.

163.               Geo1 11:16 co z przekroczonymi terminami w urzędzie . Czekamy w niektórych ośrodkach 3 miesiące.

Z pytania nie wynika, o jakich terminach mowa. W przypadku nieterminowego działania organu przysługuje skarga do organu nadzorującego. Proszę o wskazanie tych ośrodków, to postaramy się je wesprzeć, aby sprawy biegły szybciej.

164.               Michał  Jakie zmiany dla inwestorów budujących typowe budynki mieszkalnego niesie za sobą nowelizacja ?

Wprowadzone zmiany w ustawie Pgik przyczynią się do przyspieszenia procesu inwestycyjnego, m.in., poprzez ułatwienie obsługi prac geodezyjnych, likwidację konieczności zgłaszania tyczenia budynków, możliwość zgłoszenia prac geodezyjnych po ich rozpoczęciu.

165.               wtrzaska 11:19  Co miało na celi usunięcie art. 22 ust.1

Usunięcie zapisu było związane z wyeliminowaniem zdublowanych zapisów dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów nadal należy do zadań Starosty, zgodnie z przepisem art. 7d pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

166.               Sebastian 11:18 czy ustawa covidowa znosi opłaty za uwierzytelnienie

Zgodnie z treścią art. 15zzzia ust 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r.
COVID-19, (dodany ustawą z dnia 19.06.2020 tzw. Tarcza 4.0, która weszła w życie
w dniu 24.06.2020 r.), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się pobieranie opłat, wydawanie licencji oraz wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty za udostępnianie zbiorów danych dotyczących: ortofotomapy, osnów oraz geometrii działek i budynków.

167.               Grażyna Suchacka 11:20 Dlaczego w celu pracy wprowadzono słowo "sporządzenie"? Czy nie można prościej tak jak było np. mapa do celów projektowych czy mapa z projektem podziału.

Znowelizowany art. 12 ustawy Pgik uporządkował i wyodrębnił zakładany wynik poszczególnych prac geodezyjnych.

168.               Michał Kowalski 10:05 Czy konferencja jest rejestrowana tak by móc do niej później wrócić?

Tak, konferencja była rejestrowana.

169.               SP Kalisz Anita 11:28 nie ułatwi ponieważ geodeci będą składać inne mapy do urzędów jak to dzieje się teraz i musimy odpowiadać czy dana mapa jest zgodna, ponieważ urzędy zwracają się do nas z zapytaniem.

Prawdopodobnie chodzi o różnice w materiałach przekazywanych do ośrodka dokumentacji i dla zamawiającego, ale pytanie wymaga uszczegółowienia.

170.               Wacław Jarzyna 11:45 Czy można wg nowych przepisów złożyć zgłoszenie roboty dla kilku asortymentów na raz, np. Geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych oraz Aktualizacja bazy danych GESUT i Aktualizacja bazy danych BDOT500. Dotyczy to np. sytuacji pomiaru powykonawczego budynku w sytuacji gdy wszystkie przyłącza uzbrojenia podziemnego są już zasypane.

Zgłoszenie może obejmować jeden cel pracy z możliwością uzupełnienia o wznowienie znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych.