Narzędzia strony

12.03.2020 -- Już ponad 300 powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL z wykorzystaniem szyny usług ZSIN

Z komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL, wykorzystującej szynę usług ZSIN, korzysta już ponad 300 powiatów.

Jednostkami, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są powiaty: warszawski-zachodni, górowski oraz tatrzański. Na załączonym wykresie przedstawiono statystykę wykorzystania usługi w 10 przodujących jednostkach.

 

W marcu 2020 r. z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL skorzystano już ponad 42 000 razy. Z załączonego wykresu wynika, że liczba zapytań rośnie z  miesiąca na miesiąc, co świadczy o dużej potrzebie komunikowania się EGiB z rejestrem PESEL.