Narzędzia strony

12.05.2020 -- Archiwalne mapy tematyczne w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl w ramach grupy warstw „Dane archiwalne” dodaliśmy nową podgrupę „Mapy tematyczne”, a w niej 5 warstw:

  • Mapa Administracyjna
  • Mapa Krajobrazowa
  • Mapa Hydrograficzna
  • Mapa Sozologiczna
  • Mapa Ogólnogeograficzna

Nowe warstwy prezentują archiwalne mapy tematyczne w postaci rastrów.