Narzędzia strony

12.08.2020 -- Modyfikacja usługi „Ortofotomapa – w realizacji i planowana”

W serwisie geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy usługę  „Ortofotomapa – w realizacji i planowana” w sekcji „Monitoring pozyskiwania danych”. Jedną ze zmian jest podział realizowanych i planowanych prac na te przeprowadzane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz inne podmioty.

Usługa została podzielona na części wyszczególniające prace planowane, realizowane oraz zakończone w bieżącym roku. Dzięki temu użytkownicy mają możliwość zobaczenia pełnego cyklu wykonywanych prac w danym roku, począwszy od zaplanowania do udostępnienia danych poprzez usługi pobierania danych.

Oprócz tego są też dostępne warstwy przedstawiające plany na kolejne dwa lata.