Narzędzia strony

13.08.2020 -- Merytorycznie o znowelizowanym Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym podczas wideokonferencji Głównego Geodety Kraju z Geodetami Powiatowymi

Przedstawieniem przez Głównego Geodetę Kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego odzwierciedlenia najważniejszych zmian w praktyce rozpoczęła się wideokonferencja z Geodetami Powiatowymi. Wzięli w niej także udział  Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Kierownicy Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ministerstwo Rozwoju reprezentowała Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Pani Anita Kukawska. Podczas spotkania były omawiane główne zagadnienia związane z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Główny Geodeta Kraju wraz z dyrektorami departamentów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odpowiadali na pytania dotyczące interpretacji nowych zapisów.