Narzędzia strony

16.02.2020 -- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek przekazała do Senatu uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Druk został opublikowany na stronie internetowej Senatu RP pod nr 68.

Nowelizacja Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego oznacza:

  • przyspieszenie procesu inwestycyjnego i usprawnienia dla geodetów
  • wprowadzenie bezpłatnego dostępu do znacznej części danych geodezyjnych
  • usprawnienie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
  • zapewnienie lepszego finansowania geodezji w powiatach.