Narzędzia strony

17.01.2020 -- Warstwa danych archiwalnych w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy grupę warstw „Dane archiwalne”, a w niej podgrupy „Ortofotomapa” oraz „Dane topograficzne” przedstawiające archiwalne dane przestrzenne.