Narzędzia strony

17.02.2020 -- Szybszy dostęp do EKW

Dzięki współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości usprawniliśmy dzisiaj komunikację z Elektroniczną Księgą Wieczystą za pośrednictwem szyny usług ZSIN. Wprowadzone usprawnienie powinno znacząco wpłynąć na skrócenie czasu pobrania treści Księgi Wieczystej zarówno w powiatowych systemach do prowadzenia EGiB, jak też samym systemie ZSIN.

Z funkcjonalności pobierania, przez powiatowe systemy do prowadzenia EGiB, treści Księgi Wieczystej przez szynę usług ZSIN skorzystano już ponad 350 000 razy. Szczegółowe statystyki wykorzystania tej funkcjonalności w poszczególnych miesiącach przedstawia załączony wykres.

 

Liderem w wykorzystaniu udostępnionej komunikacji jest powiat miński z liczbą ponad 110 000 zapytań. Prawdopodobnie usługa została wykorzystana do systemowego odpytania bazy EKW celem weryfikacji posiadanych danych. Na załączonym wykresie przedstawiono ogólną liczbę zapytań kierowanych do EKW bezpośrednio z systemów do prowadzenia EGiB w 10 przodujących powiatach (z wyłączeniem pow. mińskiego) od lipca 2019 r. (początek monitorowania wykorzystania usługi).

 

Pliki do pobrania