Narzędzia strony

18.09.2020 -- Już ponad 380 osób przeszkolonych w Projekcie POWER

Zakończyliśmy drugą wrześniową sesję szkoleniową w Projekcie POWER. W dziewiątej odsłonie zdalnych warsztatów wzięło udział kolejne 40 osób - dotąd w cyklu szkoleń „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestniczyło ponad 380 osób.

Na chętnych pracowników administracji państwowej i samorządowej czekają jeszcze wolne miejsca na szkolenia w listopadzie i grudniu: https://power.gugik.gov.pl/zapisy-na-szkolenia/. Szczegóły na stronie projektu https://power.gugik.gov.pl.

W ramach prowadzonych zdalnie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe elementy infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, funkcjonowanie serwisu www.geoportal.gov.pl i możliwości wykorzystania danych i usług GUGiK w systemach informatycznych państwa oraz w oprogramowaniu QGiS.