Narzędzia strony

17.11.2020 -- Udostępniliśmy do pobrania powiatowe zestawienia zbiorcze EGiB

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografi udostępniliśmy zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków według stanu na 1 stycznia 2020 r. w układzie powiatowym. Zestawienia są do pobrania w sekcji „Dane do pobrania” w grupie „Ewidencja Gruntów i Budynków”.