Narzędzia strony

18.08.2020 -- Nowe rozporządzenie w sprawie standardów technicznych - podpisane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostało podpisane i czeka na publikację.