Narzędzia strony

19.02.2020 -- Już ponad połowa powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL

Z komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL, wykorzystującej szynę usług ZSIN, korzysta już ponad 190 powiatów, tj. ponad 50 % powiatów.

Jednostkami, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są powiaty: warszawski-zachodni, miński oraz radomski. Na załączonym wykresie przedstawiono statystykę wykorzystania usługi w 10 przodujących jednostkach. Systematycznie rośnie również liczba zapytań kierowanych do rejestru PESEL. Od początku lutego średnia dzienna liczba zapytań wynosi ponad 1 500. Z usługi skorzystano już łącznie ponad 40 000 razy.

 

Procentowy udział powiatów komunikujących się z PESEL w poszczególnych województwach przedstawia załączony wykres.