Narzędzia strony

19.06.2020 -- Nagrodzono najlepsze prace w dziedzinie geoinformacji w II edycji konkursu Ministra Rozwoju

Wiceminister Rozwoju Robert Nowicki wspólnie z Głównym Geodetą Kraju dr hab. inż. Waldemarem Izdebskim podczas wideokonferencji ogłosili laureatów II edycji „Konkursu Ministra Rozwoju na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji”.

Przyznano nagrody w trzech kategoriach.

Nagrodzona praca inżynierska:

* „Modelowanie i wizualizacja rzeczywistości w środowisku Minecraft z wykorzystaniem danych przestrzennych”, autor: Piotr Michalak, promotor: dr inż. Sebastian Różycki, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Nagrodzone prace magisterskie:

* „Koncepcja bazy danych przestrzennych dla projektowanej inwestycji drogowej na przykładzie odcinka drogi ekspresowej S61”, autor: Jakub Sprycha, promotor: dr hab. inż. Jerzy Chmiel , WGiK PW;

* „Geodezyjny i diagnostyczny monitoring geometrii kolejowego toru bezstykowego”, autorka: Katarzyna Dybeł, promotor: dr inż. Arkadiusza Kampczyk, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Nagrodzone rozprawy doktorskie:

* „ Koncepcja zintegrowanej bazy danych przestrzennych dla systemów BIM i GIS”, autor: dr inż. Michał Wyszomirski, dr hab. inż. Dariusz Gotlib, WGiK PW;

* „Spatial morphometric methodology for deriving and evaluating urban ventilation corridors”, autorka: dr inż. Marzena Wicht, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, WGiK PW.

Jury pod przewodnictwem Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK mgr inż. Ewy Surmy z powodu małej liczby zgłoszeń nie przyznało nagród w dwóch kategoriach: krajowe publikacje oraz innowacyjne rozwiązania.