Narzędzia strony

19.08.2020 -- Poznaj nowe standardy wykonywania pomiarów geodezyjnych – weź udział w wideokonferencji

Główny Geodeta Kraju zaprasza na wideokonferencję podczas której przedstawi nowe regulacje wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które zostało już podpisane i czeka na publikację. Rozporządzenie będzie opublikowane najpóźniej 21 sierpnia 2020 r., a jego zapisy wejdą w życie następnego dnia. Dlatego Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza wszystkich zainteresowanych nowymi przepisami na wideokonferencję 24 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:00.