Narzędzia strony

19.11.2020 -- Ponad 1900 uczestników wideokonferencji „Operat elektroniczny w praktyce”

Zorganizowaną 19 listopada 2020 r. wideokonferencję „Operat elektroniczny w praktyce” otworzył Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski podkreślając korzyści płynące z cyfryzacji operatu technicznego, szczególnie w obliczu pandemii. Do informatyzacji zachęcała także Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Anna Kornecka, która była gościem specjalnym wideokonferencji.

GGK promował stosowanie, wprowadzonego w sierpniu, operatu elektronicznego już teraz, chociaż okres przejściowy trwa do końca 2021 roku. Przedstawiciele Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wszystkich szczebli, a także Wykonawcy mieli okazję poznać podczas wideokonferencji dostępne na rynku polskim rozwiązania pozwalające na pracę z operatem elektronicznym.

 Na konferencji szczegółowo wyjaśniono istotę podpisu elektronicznego, co mogą Państwo obejrzeć w przykładowym operacie elektronicznym zawierającym podpis wykonawcy oraz podpis organu potwierdzający przyjęcie dokumentacji do zasobu w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. Operat publikujemy dzięki uprzejmości starostwa oraz Pani Agnieszki Zabłockiej – Gasek, która jest jego autorem.

Spotkanie zakończyła blisko dwugodzinna sesja pytań i odpowiedzi, podczas której zarówno przedstawiciele administracji, jak i wykonawcy zgodzili się, że operat elektroniczny jest niezwykle użyteczny w praktyce geodezyjnej i znacznie usprawnia komunikację wykonawców prac geodezyjnych z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Po konferencji otrzymaliśmy liczne wyrazy sympatii i uznania, a najpełniej wyraża to jeden z e-maili skierowanych bezpośrednio do GGK:

„Dzień dobry!

Będąc w pozytywnych emocjach po wysłuchaniu całej wideokonferencji jestem BARDZO pozytywnie zbudowany jej treścią.

Czas poświęcony na jej wysłuchanie uważam za bardzo owocny.

Choć wytworzenie operatu elektronicznego nie stanowi dla mnie problemu i dla ośrodków powiatowych ich przyjęcie też nie, to uzyskałem jeszcze dużo informacji które będę wprowadzał aby było sprawniej, jaśniej i czytelniej - dla każdego.

Mam nadzieję, że powiatowa służba geodezyjna w szerokim gronie i wnikliwie uczestniczyła w konferencji i weźmie sobie do rozumu kilka podstawowych prawd wypowiedzianych, w szczególności nie traktowania wykonawcy jako zło konieczne. Natomiast wykonawcy powinni zrozumieć, że nie są nie omylni, a weryfikacja pracy może wyjść im tylko na dobre, bo ktoś inny, weryfikujący pracę może wskazać nieprawidłowość za które gdyby nie zostały zobaczone i ujrzały światło dzienne tzn. zobaczy je zleceniodawca, mogą przysporzyć wykonawcy  dużo, co najmniej wstydu.

Nie jest to odkrywcze, ale bardzo rzeczywiste.

Dla Pana Ministra – SZACUN za KLASĘ i BEZKOMPROMISOWOŚĆ.

Mam nadzieję, że Pan Minister ma jeszcze dużo siły do realizacji zadań czego mu ogromnie serdecznie życzę”