Narzędzia strony

20.10.2020 -- GUGiK współorganizatorem webinaru Europejskiego Forum Geografii i Statystyki EFGS 2020

Organizowana przez Główny Urząd Statystyczny konferencja Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS) odbywa się w formie webinarium 20-21 października 2020 r. O kluczowych aspektach Infrastruktury Danych Przestrzennych, jej zaletach i korzyściach z niej płynących oraz o otwartych danych i integracji usług sieciowych związanych z nimi mówiła podczas międzynarodowego spotkania, reprezentująca Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej Ewa Surma.

Podczas sesji otwarcia tego corocznego wydarzenia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut podkreślał między innymi wagę współpracy GUS z GUGiK . Konferencja jest jednym z ważniejszych działań EFGS promujących integrację danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną w sektorze publicznym. W tym roku EFGS 2020 webinar organizowany jest przez Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Eurostatem, EFGS i Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.

Więcej szczegółów można znaleźć na oficjalnej stronie EFGS 2020 webinar.