Narzędzia strony

20.10.2020 -- Prawie 2000 uczestników szkolenia online dotyczącego podpisu elektronicznego

W ponad czterogodzinnym szkoleniu dotyczącym podpisu elektronicznego przeprowadzonym 20 października 2020 r. wzięło udział niemal 2000 osób.  Podczas webinaru eksperci zajmujący się tym zagadnieniem, od strony prawnej prof. dr hab. Dariusz Szostek i od strony informatycznej Michał Tabor, przybliżali problematykę stosowania podpisu elektronicznego i regulacji z tym związanych w kontekście nowych przepisów wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Otwarte dla wszystkich chętnych szkolenie online zostało zorganizowane przez Głównego Geodetę Kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego, a uczestniczyli w nim także Zastępca Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka, przedstawiciele Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wykonawcy prac geodezyjnych.