Narzędzia strony

21.09.2020 -- GUGiK rozpoczyna realizację międzynarodowego projektu typu Twinning (Umowa Bliźniacza)

Dzisiaj oficjalnie rozpoczął się projekt współpracy bliźniaczej dla Mołdawii „Improving Spatial Data Services in the Republic of Moldova following EU standards” realizowany przez  konsorcjum: Chorwacja, Holandia oraz Polska. Celem projektu jest rozwinięcie w Mołdawii struktury danych przestrzennych.

W sesji otwarcia wziął udział Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski, Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej Ewa Surma oraz jej zastępca Marcin Grudzień.

W ramach projektu Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest liderem w komponencie nazwanym „Budowanie potencjału i świadomości”. Nasze działania będą koncentrować się na opracowaniu programów szkoleń, przeprowadzeniu szkoleń, warsztatów (przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji internetowej, krótkich prezentacji, wideo itp.) oraz wizyt studyjnych dla beneficjentów z Mołdawii.

Nasze prace w projekcie będą  prowadzić do poprawy świadomości i zrozumienia geoinformacji, uświadomienia korzyści z wykorzystania danych przestrzennych dla sektora publicznego Mołdawii w zakresie podejmowanych decyzji oraz  dla sektora prywatnego w zakresie rozwijania innowacji.

Ze względu na obecnie panującą sytuację projekt na razie będzie realizowany w formie zdalnej.