Narzędzia strony

21.10.2020 -- Stan informatyzacji narad koordynacyjnych

113 powiatów wdrożyło aktualnie elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. W 83 powiatach narady koordynacyjne prowadzone są w pełni elektronicznie, natomiast w 30 powiatach elektronicznie przyjmowane są jedynie wnioski, co jest pierwszym etapem do informatyzacji całości zagadnienia.

Wizualizację wdrożeń wraz ze statystyką wykorzystywanego oprogramowania przedstawiono na poniższym rysunku.

rys1.png 

Porównanie stanu informatyzacji narad koordynacyjnych z 3 stycznia 2020 r. ze stanem obecnym przedstawia załączony wykres.

rys2.png 

Stan informatyzacji narad koordynacyjnych można na bieżąco monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Informatyzacja ZUD”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne” oraz podgrupie „Stan informatyzacji powiatów”.

Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeśli więc organ wdrożył system do prowadzenia narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej, a nie jest to widoczne na mapie, wówczas prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.