Narzędzia strony

22.09.2020 -- Kolejne systemy opublikowały dane o dokładności serwisów stosowanych w pomiarach kinematycznych GNSS

Do grona systemów, które publikują na swoich stronach internetowych deklarowane dokładności udostępnianych serwisów RTN, RTK dołączyły VRSNet i SmartNet. W związku z tym poniżej przedstawiamy zaktualizowane zestawienie systemów stacji referencyjnych działających na terenie kraju.

 

W związku z przepisami § 12 ust. 2 oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429) oczekujemy na publikację analogicznych danych jeszcze przez jednego operatora systemu stacji referencyjnych, który działa na terenie kraju.