Narzędzia strony

22.09.2020 -- Wszystkie systemy opublikowały już dane o dokładności serwisów stosowanych w pomiarach kinematycznych GNSS

RtkNet dołączył do systemów, które publikują na swoich stronach internetowych deklarowane dokładności udostępnianych serwisów RTN, RTK. Jest to ostatni system działający na terenie kraju, który opublikował takie informacje. W związku z powyższym, poniżej przedstawiamy pełne zestawienie zawierające dane dla wszystkich systemów stacji referencyjnych działających na terenie kraju.

 

Tym samym wszyscy operatorzy systemów stacji referencyjnych działających na terenie kraju deklarują spełnienie przepisów § 12 ust. 2 oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429).