Narzędzia strony

23.06.2020 -- Telekonferencja - konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie standardów technicznych

Główny Geodeta Kraju, działając na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. MR-98-UM/20, zaprasza na konsultacje publiczne, w formie wideokonferencji, projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wideokonferencja odbędzie się 29 czerwca 2020 r. w godz. 10:00 – 12:00.

Wszystkich chętnych do udziału zapraszamy do rejestrowania się poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

http://www.gugik.gov.pl/spotkanie/spotkanie-konsultacje

Osoby zarejestrowane otrzymają przed konferencją link do niej wraz z informacjami niezbędnymi do wzięcia udziału w spotkaniu.

Informacje na temat wideokonferencji można uzyskać pod numerami telefonów:

tel. (22) 56 31 330; (22) 56 31 341

Treść projektu została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji Rządowego Centrum Legislacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.