Narzędzia strony

23.09.2020 -- Niemal 1000 uczestników wideokonferencji o weryfikacji prac geodezyjnych

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski przez ponad 3 godziny odpowiadał na pytania Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Powiatowych oraz ich pracowników dotyczące weryfikacji operatów geodezyjnych w świetle nowych przepisów.

W spotkaniu wzięli też udział Zastępca Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka oraz reprezentujący Ministerstwo Rozwoju Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Karol Ziółkowski.