Narzędzia strony

23.10.2020 -- 12 sesja szkoleniowa w Projekcie POWER zakończona

W dwunastej sesji szkoleniowej z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 36 osób. Do tej pory przeszkoliliśmy zdalnie w Projekcie POWER ponad 480 pracowników administracji państwowej i samorządowej.

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami brak jest już wolnych miejsc na sesje w 2020 r., lecz na kolejnych chętnych czekają wolne miejsca podczas sesji w styczniu 2021 r. : https://power.gugik.gov.pl/zapisy-na-szkolenia/. Szczegóły na stronie projektu https://power.gugik.gov.pl/

W ramach prowadzonych zdalnie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe elementy infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, funkcjonowanie serwisu www.geoportal.gov.pl i możliwości wykorzystania danych i usług GUGiK w systemach informatycznych państwa oraz w oprogramowaniu QGiS.