Narzędzia strony

23.10.2020 -- Połączenie serwisu www.geoportal.gov.pl z serwisem StreetView

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nową funkcjonalność pozwalającą na włączenie widoku z serwisu „StreetView”, we wskazanym kursorem miejscu.

Rys1.png

W celu uruchomienia narzędzia w pierwszej kolejności należy kliknąć prawym klawiszem myszy w miejscu zainteresowania, a następnie z menu wybrać pozycję „Widok StreetView” jak na powyższym rysunku. Działanie spowoduje, że w nowym oknie przeglądarki zostanie wyświetlony widok danego otoczenia w serwisie GoogleMaps z uruchomionym widokiem StreetView. Aby uruchomić widok w innym miejscu mapy należy zamknąć aktywny widok StreetView i czynność ponowić w innym miejscu albo przesunąć się w inne miejsce bezpośrednio w serwisie GoogleMaps.