Narzędzia strony

24.09.2020 -- GGK popiera petycję ws. szerszego dostępu do wypisów z EGiB

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski poparł petycję Geodety Powiatowego w Świdnicy Pana Pawła Kaśków, w sprawie zmiany art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków zawierających dane podmiotowe.

Zgodnie z właściwością GGK przekazał petycję do Wicepremier, Minister Rozwoju Pani Jadwigi Emilewicz z pozytywną opinią i prośbą o zmianę wątpliwego zapisu.

 

Petycję Geodety Powiatowego w Świdnicy Pana Pawła Kaśków z 4 września 2020 r. podpisało 21 geodetów powiatowych i kierowników ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.