Narzędzia strony

25.02.2020 -- Pierwsze testy elektroniczne w sesji egzaminów na uprawnienia zawodowe

16 osób przystąpiło dzisiaj do egzaminów na uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii. W pierwszej części egzaminu obejmującej testy elektroniczne uczestniczyło 10 osób (6 osób z 16 było zwolnionych – osoby te zdały część ogólną egzaminu w ciągu ostatnich 6 miesięcy). W rezultacie 8 osób zdało tę część egzaminu, a 2 osoby nie uzyskały wymaganej liczby punktów. Dalsza część egzaminu odbywa się już metodą tradycyjną. Od tego roku sesje egzaminacyjne odbywają się w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy ul. Jana Olbrachta 94B w Warszawie.

Tym, którzy będą przystępowali do egzaminów polecamy sprawdzenie swojej wiedzy poprzez rozwiązywanie testów próbnych dostępnych w serwisie testów elektronicznych GUGiK.