Narzędzia strony

26.05.2020 -- Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w pzgik

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze pozyskane w 2020 roku, o terenowym rozmiarze piksela 10 i 25 cm. Przewidujemy, że pierwsze ortofotomapy opracowane przy wykorzystaniu tych zdjęć będą dostępne w PZGiK w sierpniu br. Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe zdjęcia