Narzędzia strony

26.05.2020 -- Pobieranie próbki danych BDOT10K

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował w serwisie www.geoportal.gov.pl nową warstwę, która umożliwia użytkownikom testowe pobieranie próbki danych BDOT10K. Dostęp do usługi znajduje się w grupie „Dane do pobrania”.

Obecnie jest to warstwa testowa dająca dla każdego powiatu jednakowy zestaw danych o charakterze testowym. Jak tylko nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wejdzie w życie (31 lipca 2020 r.) będzie to produkcyjna usługa, służąca do pobierania właściwych danych BDOT10k, w paczkach podzielonych na powiaty. Udostępniona warstwa bazuje na usłudze WMS, co pozwala wykorzystać usługę także w innych serwisach internetowych i aplikacjach desktopowych. Adres usługi to: https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/PobieranieBDOT10k