Narzędzia strony

26.08.2020 -- W Geoportalu sprawdzisz powiaty objęte restrykcjami epidemiologicznymi

W serwisie geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy grupę „Koronawirus” dodając do niej warstwę prezentującą aktualne „Statusy powiatów”. Te z nich, na które zostały nałożone restrykcje i ograniczenia, są oznaczone kolorami odpowiadającymi kolorom stref obostrzeń - czerwonym i żółtym.