Narzędzia strony

28.09.2020 -- Nowe ortofotomapy w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy o pikselu 25 cm dla części województwa dolnośląskiego, o łącznej powierzchni 19 000 km2. Dla tego obszaru, wraz z ortofotomapą, do PZGiK trafił zaktualizowany Numeryczny Model Terenu (NMT) o oczku 5 m. Ortofotomapy i NMT zostały opracowane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na podstawie zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku.

Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe ortofotomapy i NMT.

Nowo przyjęte dane można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez skorowidze publikowane w serwisie geoportal.gov.pl.