Narzędzia strony

30.06.2020 -- Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm dla obszaru miasta Elbląg oraz 25 cm dla części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Przewidujemy, że pierwsze ortofotomapy opracowane przy wykorzystaniu tych zdjęć będą dostępne w PZGiK we wrześniu tego roku.

Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego są dostępne nowe zdjęcia.

Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym także pozyskanych w roku 2020, dostępne są w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych w serwisie geoportal.gov.pl.