Narzędzia strony

30.11.2020 -- Nowe dane wysokościowe w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe w układzie PL-EVRF-2007-NH z 2020 roku pozyskane i opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego dla obszaru miasta Gliwice o łącznej powierzchni ok. 170 km2. Dane zostały wykonane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

W zakres nowo przyjętych danych wchodzą opracowane w układzie PL-2000 strefa 6:

  • dane pomiarowe w formacie LAS o gęstości 25 p/m2
  • numeryczny model terenu formacie ArcInfo ASCII GRID w siatce 0.5 m,
  • numeryczny model  pokrycia terenu w formacie ArcInfo ASCII GRID w siatce 0.5 m.

Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe dane wysokościowe:

Nowo przyjęte dane wysokościowe można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez wyszukiwarkę danych wysokościowych dostępną w serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl w menu WYSZUKIWANIAà WYSZUKIWANIE DANYCH WYSOKOŚCIOWYCH.