Narzędzia strony

30.11.2020 -- Nowe ortofotomapy w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne  ortofotomapy o pikselu 25 cm dla części województwa mazowieckiego o łącznej powierzchni ponad 9000 km2. Ortofotomapa została wykonana na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku.