Narzędzia strony

31.01.2020 -- Aktualizacja narzędzi do analizy widoczności.

W narzędziach do analizy widoczności została dodana nowa funkcjonalność umożliwiająca zapis wyników analizy do pliku txt. Plik zawiera informacje o lokalizacji obserwatora oraz strefach widoczności.