Narzędzia strony

31.01.2020 -- Nowe ortofotomapy o pikselu 25cm.

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni ok. 5 700 km2.