Narzędzia strony

04.03.2020 -- Więcej informacji o działce w usłudze KIEG

Udostępniliśmy nową wersję specyfikacji technicznej (ver. 2.1) do publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków. Nowa wersja zawiera rozszerzony zakres informacji o działkach ewidencyjnych. Dodatkowymi atrybutami są:

  • pole ewidencyjne
  • grupa rejestrowa.

Całość informacji zwracanej przez GetFeatureInfo dla warstwy „dzialki” jest teraz następująca:

ID_DZIALKI

pełny identyfikator działki

NUMER_DZIALKI

numer działki

NUMER_ARKUSZA

numer arkusza mapy. Występuje tylko w przypadku numeracji działek w ramach arkuszy

NUMER_OBREBU

numer obrębu

NAZWA_OBREBU

nazwa obrębu. W przypadku braku nazw obrębów należy podać numer obrębu

NAZWA_GMINY

nazwa gminy

POLE_EWIDENCYJNE

pole powierzchni ewidencyjnej działki w hektarach

KW

numer księgi wieczystej

GRUPA_REJESTROWA

grupa rejestrowa

DATA

data aktualności. Dla systemów generujących WMS on line jest to aktualna data. Dla systemów generujących WMS z wcześniej przygotowanych danych jest to data przygotowania danych publikacyjnych.

Przykładowa odpowiedź na zapytanie GetFeatureInfo poniżej:

<GETFEATUREINFO>

  <DZIALKI>

    <ID_DZIALKI>302107_2.0003.169/4</ID_DZIALKI>

    <NUMER_DZIALKI>169/4</NUMER_DZIALKI>

    <NUMER_ARKUSZA/>

    <NUMER_OBREBU>0003</NUMER_OBREBU>

    <NAZWA_OBREBU>KOMORNIKI</NAZWA_OBREBU>

    <NAZWA_GMINY>Gmina Komorniki</NAZWA_GMINY>

    <POLE_EWIDENCYJNE>1.2345</POLE_EWIDENCYJNE>

    <KW>KW123456789</KW>

    <GRUPA_REJESTROWA>7 - osoby fizyczne</GRUPA_REJESTROWA>

    <DATA>2018-09-01</DATA>

  </DZIALKI>

</GETFEATUREINFO>

Nowe atrybuty będą widoczne w www.geoportal.pl w miarę dostosowywania powiatowych usług WMS do rozszerzonego standardu.