Narzędzia strony

25.09.2020 -- Nadano 35 nowych uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Zakończyła się druga tura wrześniowych egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. W reżimie sanitarnym z podziałem na dwie sale do egzaminów 22 - 25 września 2020 r. przystąpiło ogółem 66 osób:

  • część testową, przeprowadzaną elektronicznie – zdawało 58 osób, zdały 44 osoby;
  • część pisemną, szczegółową – pisały 52 osoby, zdało 45 osób;
  • część ustną – zdawało 45 osób, zdało 35 osób.

Tym samym nowe uprawnienia zawodowe zdobyło w tej sesji 35 osób.

Kolejna sesja egzaminacyjna odbędzie się 13 - 16 października tego roku.