Narzędzia strony

22.10.2020 -- Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze (ok 400 sztuk) z 2020 roku o terenowym rozmiarze piksela 25 cm dla części województwa podlaskiego. Zdjęcia wykonano na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe zdjęcia.

Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym także pozyskanych w roku 2020, dostępne są w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych w serwisie geoportal.gov.pl.

Zdjęcia można zakupić online przez portal https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/ lub składając stosowny wniosek. Zasób fotogrametrycznych zdjęć lotniczych z roku 2020 będziemy sukcesywnie zasilać kolejnymi materiałami przyjmowanymi do PZGiK.