2020

Lista stron

16.04.2020 -- Umowy GUGIK na skanowanie laserowe

Podpisaliśmy dwie umowy na pozyskanie danych w technologii lotniczego skanowania laserowego. Efektem realizacji tych umów będą:Dane pomiarowe w formacie LAS o gęstości co najmniej 12 p/m2Numeryczny model terenu w formacie ESRI GRID o oczku 1.0 mNumeryczny model pokrycia terenu w formacie ESRI GRID o oczku 0.5 m

Czytaj więcej...o artykule 16.04.2020 -- Umowy GUGIK na skanowanie laserowe

16.04.2020 -- Nowelizacja Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego czeka na podpis Prezydenta

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 10. posiedzeniu 16 kwietnia 2020 r. rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Współtwórcy nowelizacji Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski z Zastępcą Alicją Kulką oraz współpracownikami reprezentowali stronę rządową podczas obrad.

Czytaj więcej...o artykule 16.04.2020 -- Nowelizacja Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego czeka na podpis Prezydenta

17.04.2020 -- Pozwolenia na budowę w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „Rejestr Wniosków Decyzji i Zgłoszeń” udostępniającą lokalizację oraz informacje o wnioskach, decyzjach i zgłoszeniach w sprawach budowlanych.Publikowane informacje będą aktualizowane w oparciu o dane źródłowe dostępne na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Nowa warstwa jest domyślnie wyłączona, aby ją włączyć należy w drzewku warstw rozwinąć grupę „Dane innych instytucji”, a następnie podgrupę „Główny Urząd

Czytaj więcej...o artykule 17.04.2020 -- Pozwolenia na budowę w Geoportalu

17.04.2020 -- Główny Geodeta Kraju zaskarża postanowienie Prezesa UODO

Główny Geodeta Kraju kwestionując stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaskarżył wydane przez niego postanowienie z 6 kwietnia 2020 r., zobowiązujące Głównego Geodetę Kraju do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych oraz nakazujące zaprzestania ich publikowania na portalu internetowym www.geoportal.gov.pl do czasu wydania decyzji administracyjnej. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Główny Geodeta Kraju wniósł ponadto o

Czytaj więcej...o artykule 17.04.2020 -- Główny Geodeta Kraju zaskarża postanowienie Prezesa UODO

20.04.2020 -- Nowy film instruktażowy o Geoportalu

W serwisie YouTube na kanale Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy film instruktażowy prezentujący funkcjonalność serwisu www.geoportal.gov.pl dotyczącą pomiaru objętości mas ziemnych dla wybranego obszaru.

Czytaj więcej...o artykule 20.04.2020 -- Nowy film instruktażowy o Geoportalu

21.04.2020 -- Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Podpisana ustawa wprowadza bardzo istotne zmiany do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z których najważniejsze dotyczą:przyspieszenia procesu inwestycyjnego i usprawnień dla geodetów,wprowadzenia bezpłatnego dostępu do znacznej części danych geodezyjnych,usprawnienia prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,zapewnienia lepszego finansowania geodezji w powiatach.Ustawa wejdzie w życie po upływie

Czytaj więcej...o artykule 21.04.2020 -- Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

22.04.2020 -- Telekonferencja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Ze względu na utrzymujące się zagrożenie związane z koronawirusem i konieczność przełożenia Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowanego pierwotnie na 23-24 marca 2020 r., Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza na Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej realizowane w formie telekonferencji. Spotkanie odbędzie się 6 maja 2020 r. w godz. 10:00 – 15:00. Do wszystkich osób dotychczas zarejestrowanych

Czytaj więcej...o artykule 22.04.2020 -- Telekonferencja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

23.04.2020 -- Rozszerzenie funkcjonalności usługi NMT

W serwisie www.geoportal.gov.pl rozszerzyliśmy funkcjonalność usługi Numerycznego Modelu Terenu o prezentację informacji dotyczących współrzędnych punktu w układzie WGS84. Dane dostępne są w postaci dwóch formatów zapisu: stopni i części dziesiętnych oraz stopni, minut i sekund. Narzędzie można wykorzystać do określania lokalizacji obiektów we współrzędnych BL.

Czytaj więcej...o artykule 23.04.2020 -- Rozszerzenie funkcjonalności usługi NMT

24.04.2020 -- Stanowisko GGK wobec działań UODO kierowanych do powiatów

Główny Geodeta Kraju zajął stanowisko wobec pism, ostatnio masowo kierowanych do powiatów przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, zawierających oczekiwania dotyczące przekazania w ciągu 7 dni informacji o współpracy z Głównym Geodetą Kraju. Stanowisko GGK zostało przekazane wszystkim powiatom.Pisma UODO są wynikiem sporu między Prezesem UODO i Głównym Geodetą Kraju dotyczącego próby traktowania przez Prezesa UODO numerów ksiąg wieczystych jako danych

Czytaj więcej...o artykule 24.04.2020 -- Stanowisko GGK wobec działań UODO kierowanych do powiatów

27.04.2020 -- Podlaskie – trzynaste województwo ze wszystkimi powiatami korzystającymi z komunikacji z PESEL

Podlaskie to trzynaste województwo, w którym wszystkie powiaty korzystają już z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i rejestrem PESEL. Aktualnie tej komunikacji używają już 373 powiaty przedstawione na załączonej mapie.

Czytaj więcej...o artykule 27.04.2020 -- Podlaskie – trzynaste województwo ze wszystkimi powiatami korzystającymi z komunikacji z PESEL