2020

Lista stron

12.02.2020 -- Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego – dyskusja podczas 5. posiedzenia Sejmu RP

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wraz z zastępcą Alicją Kulką wzięli udział w 5. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Poseł Anna Paluch przedstawiła sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Sejm wysłuchał również oświadczeń na ten temat przedstawicieli klubów i kół poselskich. Na zawarte w nich pytania

Czytaj więcej...o artykule 12.02.2020 -- Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego – dyskusja podczas 5. posiedzenia Sejmu RP

13.02.2020 -- Już ponad 150 powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL z wykorzystaniem szyny usług ZSIN

Z komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL, wykorzystującej szynę usług ZSIN, korzysta już 150 powiatów.

Czytaj więcej...o artykule 13.02.2020 -- Już ponad 150 powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL z wykorzystaniem szyny usług ZSIN

13.02.2020 -- Komisja Infrastruktury ponownie debatowała o nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Sejmowa Komisja Infrastruktury podczas posiedzenia 13 lutego 2020 r. zajmowała się poprawkami zgłoszonymi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Przedstawione poprawki nie uzyskały akceptacji Komisji. Stronę rządową reprezentował Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wraz z zastępcą Alicją Kulką i współpracownikami. Zgodnie z wyborem Komisji jej sprawozdawcą została Poseł

Czytaj więcej...o artykule 13.02.2020 -- Komisja Infrastruktury ponownie debatowała o nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego

13.02.2020 -- Nowelizacja Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego uchwalona przez Sejm RP

283 głosami za, 10 przeciw przy 159 wstrzymujących się Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 5. posiedzeniu 13 lutego 2020 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Współtwórcy nowelizacji Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski z zastępcą Alicją Kulką oraz współpracownikami byli w reprezentacji strony rządowej podczas obrad. Posłem sprawozdawcą Komisji Infrastruktury przedkładającej

Czytaj więcej...o artykule 13.02.2020 -- Nowelizacja Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego uchwalona przez Sejm RP

14.02.2020 -- Rozszerzenie funkcjonalności narzędzia Panel Porównawczy

W serwisie www.geoportal.gov.pl rozszerzyliśmy możliwości narzędzia Panel Porównawczy. Obecnie można oglądać łącznie ortofotomapę standardową, ortofotomapę o wysokiej rozdzielczości i ortofotomapę archiwalną. Zważywszy, że ortofotomapy są wykonane w różnym czasie „Panel porównawczy” jest narzędziem do łatwej detekcji zmian.

Czytaj więcej...o artykule 14.02.2020 -- Rozszerzenie funkcjonalności narzędzia Panel Porównawczy

16.02.2020 -- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek przekazała do Senatu uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Druk został opublikowany na stronie internetowej Senatu RP pod nr 68.

Czytaj więcej...o artykule 16.02.2020 -- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

17.02.2020 -- Szybszy dostęp do EKW

Dzięki współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości usprawniliśmy dzisiaj komunikację z Elektroniczną Księgą Wieczystą za pośrednictwem szyny usług ZSIN. Wprowadzone usprawnienie powinno znacząco wpłynąć na skrócenie czasu pobrania treści Księgi Wieczystej zarówno w powiatowych systemach do prowadzenia EGiB, jak też samym systemie ZSIN.

Czytaj więcej...o artykule 17.02.2020 -- Szybszy dostęp do EKW

18.02.2020 -- „Dane muszą być aktualne i szeroko dostępne” – wywiad „IT w Administracji” z GGK Waldemarem Izdebskim

Polecamy Państwa uwadze wywiad, jakiego udzielił Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski. Rozmowa zatytułowana „Dane muszą być aktualne i szeroko dostępne” ukazała się w najnowszym wydaniu czasopisma „IT w Administracji” :http://itwadministracji.pl/numery/luty-2020/dane-musza-byc-aktualne-i-szeroko-dostepne.html

Czytaj więcej...o artykule 18.02.2020 -- „Dane muszą być aktualne i szeroko dostępne” – wywiad „IT w Administracji” z GGK Waldemarem Izdebskim

19.02.2020 -- Zostań trenerem Geoportalu

Ogłaszamy nabór na szkolenie dla trenerów praktycznego wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl. Warunkiem zakwalifikowania do bezpłatnego cyklu warsztatów jest podstawowa znajomość Geoportalu i zobowiązanie do przeszkolenia, po ukończeniu kursu, co najmniej 20 osób.Każdy uczestnik programu trenerskiego przejdzie kurs przygotowujący go do eksperckiego przekazywania wiedzy o możliwościach wykorzystania Geoportalu. Oprócz certyfikatu na zakończenie otrzyma również komplet materiałów szkoleniowych oraz będzie miał ciągłe wsparcie

Czytaj więcej...o artykule 19.02.2020 -- Zostań trenerem Geoportalu

19.02.2020 -- Już ponad połowa powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL

Z komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL, wykorzystującej szynę usług ZSIN, korzysta już ponad 190 powiatów, tj. ponad 50 % powiatów.

Czytaj więcej...o artykule 19.02.2020 -- Już ponad połowa powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL