2020

Lista stron

20.02.2020 -- Wybieramy „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019” – dotąd tylko na połowę z nich zagłosowano

Plebiscyt zbliża się do końca, a połowa Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego nie otrzymała ani jednego głosu. Czy jest aż tak źle? Czy może informacja o plebiscycie się nie przebiła w obliczu spraw związanych z procedowaniem nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne?

Czytaj więcej...o artykule 20.02.2020 -- Wybieramy „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019” – dotąd tylko na połowę z nich zagłosowano

21.02.2020 -- Pełna gotowość do egzaminów na uprawnienia zawodowe

Przeprowadziliśmy dzisiaj ostatnią z prób testów elektronicznych przed pierwszą sesją egzaminów na uprawnienia zawodowe prowadzonych zgodnie z nowym rozporządzeniem . Część ogólna egzaminu pisemnego będzie odtąd realizowana z zastosowaniem technik komputerowych. Test rozwiązywali dzisiaj pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wszystko przebiegło sprawnie i jesteśmy gotowi do pierwszej sesji egzaminacyjnej, która odbędzie się 25 – 28 lutego 2020 r.

Czytaj więcej...o artykule 21.02.2020 -- Pełna gotowość do egzaminów na uprawnienia zawodowe

24.02.2020 -- Oprogramowanie GEO-INFO zintegrowane z rejestrem PESEL

Firma Systherm-Info uruchomiła w oprogramowaniu GEO-INFO możliwość komunikacji z rejestrem PESEL z wykorzystaniem interfejsu udostępnionego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. Do korzystania z funkcjonalności w powiatach, oprócz odpowiedniego oprogramowania, potrzebny jest certyfikat oraz login i hasło dla poszczególnych użytkowników. Można je uzyskać w GUGiK po wypełnieniu odpowiedniego wniosku.

Czytaj więcej...o artykule 24.02.2020 -- Oprogramowanie GEO-INFO zintegrowane z rejestrem PESEL

25.02.2020 -- Pierwsze testy elektroniczne w sesji egzaminów na uprawnienia zawodowe

16 osób przystąpiło dzisiaj do egzaminów na uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii. W pierwszej części egzaminu obejmującej testy elektroniczne uczestniczyło 10 osób (6 osób z 16 było zwolnionych – osoby te zdały część ogólną egzaminu w ciągu ostatnich 6 miesięcy). W rezultacie 8 osób zdało tę część egzaminu, a 2 osoby nie uzyskały wymaganej liczby punktów. Dalsza część

Czytaj więcej...o artykule 25.02.2020 -- Pierwsze testy elektroniczne w sesji egzaminów na uprawnienia zawodowe

26.02.2020 - Senacka Komisja Infrastruktury za nowelizacją Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego

Podczas posiedzenia 25 lutego 2020 r. Senacka Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stronę rządową reprezentował Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski z współpracownikami. Decyzją komisji senatorem sprawozdawcą został senator Artur Dunin. Teraz projekt trafi na obrady plenarne Senatu RP.https://av8.senat.pl/10KI101

Czytaj więcej...o artykule 26.02.2020 - Senacka Komisja Infrastruktury za nowelizacją Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego

26.02.2020 -- 10 minut i 12 sekund wystarczy na pozytywne zaliczenie testu komputerowego na uprawnienia zawodowe

Wśród 17 przystępujących dotąd do testów komputerowych

Czytaj więcej...o artykule 26.02.2020 -- 10 minut i 12 sekund wystarczy na pozytywne zaliczenie testu komputerowego na uprawnienia zawodowe

26.02.2020 -- Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się dzisiaj kolejne posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. Na początku spotkania Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr Dariusz Kolator wręczył Przewodniczącemu Rady dr. hab. inż. Waldemarowi Izdebskiemu „Medal okolicznościowy z okazji 100 Lat Polskiej Służby Hydrograficznej”.

Czytaj więcej...o artykule 26.02.2020 -- Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

28.02.2020 -- Już ponad 240 powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL z wykorzystaniem szyny usług ZSIN

Z komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL, wykorzystującej szynę usług ZSIN, korzysta już ponad 240 powiatów.

Czytaj więcej...o artykule 28.02.2020 -- Już ponad 240 powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL z wykorzystaniem szyny usług ZSIN

28.02.2020 -- 41 nowych geodetów uprawnionych

W prowadzonych w tym tygodniu egzaminach na uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii 35 kandydatów zdało test z zastosowaniem technik komputerowych. Ogółem do pierwszej tegorocznej sesji egzaminacyjnej przystąpiło 75 osób, z czego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii uzyskało 41 osób.

Czytaj więcej...o artykule 28.02.2020 -- 41 nowych geodetów uprawnionych

28.02.2020 -- Wybieramy „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019” – przedłużamy termin głosowania do 16 marca 2020

Przedłużamy termin zakończenia plebiscytu „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019” do 16 marca 2020 r. Aktualnie głos oddało ponad 1800 Geodetów Uprawnionych, ale ostatnio liczba oddawanych głosów bardzo wzrosła. Dając szansę oddania głosu pozostałym Geodetom Uprawnionym zdecydowaliśmy się przedłużyć termin zakończenia plebiscytu do 16 marca 2020 r., a wyniki ogłosimy 17 marca 2020 r.

Czytaj więcej...o artykule 28.02.2020 -- Wybieramy „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019” – przedłużamy termin głosowania do 16 marca 2020